Skip to main content

Målgruppe

NetPed gir mulighet for store individuelle tilpasninger av opplæringshverdagen, både mht fag, progresjon og hvordan læringen gjennomføres. Føler du at du passer inn i en av følgende kategorier - ta kontakt med oss!

 • Mangler bare et fag eller to, men føler det er vanskelig å ta dem alene 
 • Strøk i ett eller flere fag 
 • Tok et hvileår, men kommer ikke i gang igjen 
 • Har aldri likt skolen, men vil nå ta utdanning 
 • Føler at uansett hvor mye jeg jobber med lekser etc, så uteblir resultatene 
 • Trives ikke i stressende omgivelser med mange mennesker 
 • Det er lenge siden jeg gikk på skolen 
 • Er bare ikke skoleflink 
 • Har ikke gått på videregående skole, og føler ikke at jeg passer inn i den offentlige skolen 
 • Har lærevansker eller andre tilretteleggingsbehov 
 • Har masse arbeidspraksis og vil ha fagbrevet