Skip to main content

Kurs

NetPed tilbyr forskjellige typer kurs for veiledere, lærer og elever.  

NetPed tilbyr sertifiseringskurs i bruk av Rådgiveren og Veilederen Basis.