Skip to main content

Tilpasset opplæring

Vi er spesialister på tilrettelagt opplæring, og skreddersyr undervisningen ut fra behovet. Hos oss skal alle oppleve mestring! 

Kurs

Vi holder en rekke kurs i norsk og andre fag, blant annet på oppdrag fra NAV.

Utredning

Har du mistanke om at du har lærevansker, kan NetPed hjelpe deg med å få avklaring. Du kan ha krav på ulike rettigheter i skole og arbeidsliv. Du kan blant annet få tilrettelegging av arbeidsplass og eksamener, samt hjelp til å lese og skrive.

NetPed – for deg som lærer litt annerledes.