Skip to main content

Dysleksivennlig bedrift

Dysleksivennlig bedrift

Statistisk så har 5-10% av den norske befolkning lese- og skrivevansker, dysleksi, språkvansker eller matematikkvansker. Mange har dette som sin hemmelighet. Det står sjeldent i CV-en «Jeg har dysleksi og derfor bør du ansette meg».
NetPed har de siste 25 årene arbeidet aktivt for å hjelpe ungdommer og voksne til å lykkes i skole og arbeidsliv. Vi har i 15 år vært leverandør til Det Norske Forsvar på lese- og skrivekurs for soldater som har vært inne til førstegangstjeneste. Vi er leverandør av tjenester til arbeid- og inkluderingsbedrifter og vekstbedrifter i hele Norge. Dette har resultert i et samarbeid om utvikling av kartleggingsverktøy og opplæringsprogrammer.
En dysleksivennlig bedrift skal kunne hjelpe medarbeidere med dysleksi, dyskalkuli (regnevansker) og DLD (sammensatte språkvansker).
En dysleksivennlig bedrift må ha tilgang på ressurser som kan gi veiledning, utredning og opplæring i forhold til den enkelte medarbeider og deres omgivelser. Egen innsikt hos den som har utfordringer, er veien til et godt resultat.

Alle bedrifter burde ideelt sett arbeide for:

 • Et inkluderende og aksepterende miljø.
 • Et godt system og kompetanse på å oppdage de som har utfordringer.
 • Kartlegging og registrering av alle som ønsker hjelp.
 • Å følge opp data-, skrive- og leseutvikling hos de medarbeidere som trenger det.
 • Å gi medarbeidere tilgang til nye hjelpemidler som gir bedre kvalitet på produksjonen i bedriften.

NetPed kan hjelpe din bedrift med å nå disse målene. 

NetPed har over 25 års erfaring i utredning og undervisning av voksne med lærevansker. Denne spisskompetansen ivaretas i dag av våre rundt 20 ansatte veiledere, pedagoger og spesialpedagoger. 

Gjennom å bli sertifisert som dysleksivennlig bedrift vil bedriften få tilgang til:

 • Veiledere som kan dysleksi og matematikkvansker
 • Veiledere som kan utrede dysleksi, DLD og dyskalkuli
 • Veiledere som kan gi opplæring i bruk av hjelpemidler
 • Veiledere som kan undervise ansatte med dysleksi
 • Veiledere som kan undervise minoritetsspråklige i arbeidsnorsk
 • Veiledere som kan være samtalepartner for medarbeidere som sliter

Etter pandemien har vi lært å bruke elektroniske hjelpemidler som TEAMS, Zoom og m.m. for å kommunisere over hele Norge. NetPeds visjon har de siste 25 år vært:

«At alle med lærevansker enkelt skal kunne få avklart sine vansker og uansett alder og bosted kunne få et tilbud om tilrettelagt opplæring".

Sertifisering

Sertifiseringsordningen har flere nivåer:

Trinn 1

For å bli «Dysleksivennlig bedrift» må bedriften kunne gjennomføre en screening dersom det er mistanke om språkvansker hos ansatte. Virksomheten må ha lisens på kartleggingstestene Veilederen Basis og Veilederen-II. I tillegg må det være minst 1 person, helst 2 som er sertifiserte i bruk av disse to kartleggingsverktøyene.

Trinn 2

For å oppnå nivå 2: Bedriften må ha en dedikert ressursperson som har søkelys på voksne med lærevansker og som kan være til støtte og hjelp for ansatte med lærevansker. Ressurspersonen må sørge for at de får tilgang til hjelpemidler og nødvendig opplæring i forhold til sine spesifikke vansker.

Trinn 3

For å oppnå nivå 3: Bedriften må være sertifisert for å bruke Rådgiveren, Veilederen Basis og Begrepsbyggeren. Disse bedriftene kan holde kurs for å rekruttere personer til jobber som kan være tilrettelagte eller som må ha en viss tilpasning. 

Dysleksi medfører ofte skam og vegring i det daglige som kan påvirke arbeid. Dette kan i verste fall resultere i mobbing på arbeidsplassen. Samtalegruppen på nett og i bedrift er viktige virkemidler. Bedrifter må derfor ha gode systemer som kan fange opp og følge opp alle medarbeidere med vansker. Spesielt gjelder dette lærlinger, minoritetsspråklige og medarbeidere som har vansker med tilpassing av ny teknologi.