Skip to main content

Utredning av lærevansker

Utredning 

NetPed kan gjennomføre:

 • Fagtesting og kartlegging med påfølgende sakkyndig vurdering av evt. lærevansker 
 • Kartlegging og utredning av språkvansker for minoritetspråklige (ved hjelp av blant annet morsmålstesten FLORO og øvrig testbatteri) 

Dersom det er mistanke om at deltakeren din en deltaker kan ha en eller annen for lærevanske, kan NetPed avklare dette. Vi starter gjerne med en Rådgivningssamtale + en kartlegging (screening). Hvis denne indikerer lærevansker, kan man gå videre med en fullstendig utredning av lærevansker og en påfølgende sakkyndig vurdering. 

Denne gjøres på bakgrunn av observasjoner, samtaler og gjennomføring av flere tester. En fullstendig utredning tar gjerne 2,5 – 3 timer for den det gjelder. Deretter skrives sakkyndig vurdering.  NetPed har som policy at det skal gå maks 2-4 uker fra første samtale til ferdig sakkyndig foreligger. Det kan til tider være noe ventetid for å få time, men sjeldent mer enn 14 dager. 

Utredningen kan brukes til å: 

 • Basiskompetanse- og språknivå i forhold til arbeidslivets krav 
 • Bekrefte/avkrefte realisme i å søke videre teoretisk utdanning 
 • Søke hjelpemidler kompensatoriske hjelpemidler 
 • Få tilgang til NLB (Norsk Lyd Bibliotek) 
 • Søke om tilrettelegging av eksamen og/eller fagprøve 
 • Søke tilleggsstipend fra Statens Lånekasse for utdanning 

Priser 

Kartlegging og utredning koster følgende: 

 • Rådgivningssamtale med kartlegging (Screening): 1 600,- 
 • Sakkyndig utredning hvor morsmål er norsk: 5 600,- 
 • Sakkyndig utredning, minoritetsspråklig: 7 200,-
 • Hjelp til å søke om hjelpemidler: Faktureres for faktisk medgått tid
 • Hjelp til å søke tilleggsstipend: Faktureres for faktisk medgått tid
 • Hjelp til å søke opptak på særskilt grunnlag: Faktureres for faktisk medgått tid 

For timebestilling, kontakt oss på 940 10 210 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..