Skip to main content

Undervisningsstøtte

Undervisningsstøtte

Vi i NetPed har flere tiårs erfaring med undervisning i ulike yrkesfag. Vi vet at forskjellige mennesker lærer på ulike måter, og vi har lang erfaring med å finne den undervisningsmetoden og det innholdet som er mest effektivt og motiverende for den enkelte elev.
Krav til fagbrev blir vanlig i flere og flere bransjer. Har du lang arbeidserfaring, men ikke fagbrev? Da bør du vurdere å skaffe deg det hos oss! For å gå opp til fagprøve trenger du en tverrfaglig teorieksamen. NetPed tilbyr undervisningsstøtte i flere yrkesfag. Opplegget er spesielt rettet mot tverrfaglig eksamen på vg3 nivå. Undervisningen er meget fleksibel og kan også tilpasses arbeid/praksis.

 • Opplæring på videregående skolenivå med
  • Kompetansevurdering (hjelp til systematisering og søknad om vurdering)
  • Teoridel til fagbrev (tverrfaglig eksamen vg3)
  • Støtte ved gjennomføring av fagprøve (teoridelen)

Opplæring kan kombineres med arbeidspraksis og andre kompetansegivende kurs som HMS, arbeid på stillaser, varme arbeid m.m.
    
Løpende opptak med utgangspunkt i privatisteksamener mai/juni eller november/desember.

NetPed kan også tilby kortere kurs/opplæring innen følgende

 • Tilrettelagt dataopplæring (grunnleggende bruk av IKT)
  • Etablere en god opplæringshverdag (grunnlag for kvalifisering)
  • Opplæring i bruk av hjelpemidler
  • Kombineres ofte med Lese- og skrivekurs
  • Støtte til teoridel førerkort
 • Intensivt lese- og skrivekurs
  • Etablere en god opplæringshverdag
  • Fokus på interesse- og/eller fagområde
  • Støtte til teoridel førerkort