Hjelpemidler

Har man lese-, skrive- eller matematikkvansker kan man kompensere for disse ved å bruke såkalte ”kompensatoriske hjelpemidler”.

Se beskrivelse av ulike produkter som finnes på markedet.

Lydbøker

Pensum som lydbøker. Lydbøker kommer som oftest i det som kalles Daisy-format på CD. Det betyr at de kan spilles av på en PC eller på en egen Daisy-spiller. Bruk av lydbøker er svært sentralt og viktig for personer med ulike lesevansker.

Hvor kan man få tak i lydbøker?

  • www.skolelydbok.no – Skoler kan registrere seg for å låne bøker til elever. Elevene må ha en sakkyndig vurdering som bekrefter behovet.
  • www.nlb.no – Enkeltpersoner med synshemming og med dokumenterte lesevansker kan låne lydbøker gratis.
  • www.lydboktjenesten.no tilbyr lydbøker til videregående opplæring innenfor alle studieretninger. Elevene kan her kjøpe lydbøker til odel og eie.

Merk

Det krever trening å bruke lydbøker. Det er derfor viktig at en lærer å bruke disse riktig, og blir vant til å bruke dem. Det anbefales derfor at bruk av lydbøker settes inn i en riktig pedagogisk sammenheng og er en del av den totale opplæringsplanen. Etter hvert som den enkelte blir vant til å bruke lydbøker, blir dette en naturlig del av både opplæringshverdagen og hverdagen for øvrig.

Ulike hjelpemidler

Hva finnes?

Det finnes mange ulike hjelpemidler. Det er derfor viktig at du får råd og veiledning i hvilke hjelpemidler som passer deg og ditt studieløp best før du bestiller. Husk at dersom du har spesifikke lærevansker, vil du normalt ha krav på å få tildelt hjelpemidler via hjelpemiddelsentralen.

En grovinndeling av ulike typer hjelpemidler er:

Høytlesningsprogram

Dataprogram som gjør elektronisk tekst om til lyd. Installeres normalt på PC. Finnes med ulike språk.

Eksempler på høyslesningsprogram er Lingspeak, Voxit budgie pro, E-lector, Lesepilot mv.

Skrivestøtteprogram

Dataprogram som hjelper personer med rettskrivningsvansker. Installeres normalt på PC. Finnes med ulike språk.

Eksempler på skrivestøtteprogram er Lingdys og Textpilot.

Skannere

Skannere som kan gjøre papirtekst om til tale og/eller elektronisk tekst. Finnes med ulike språk.

Eksempler på skannere er Bokskanner - Plustek BookReader, C-Pen mv.

 

Merk

Mange av hjelpemidlene er kombinasjonsprogram slik at de kan utføre flere funksjoner samtidig. Det finnes også andre hjelpemidler som elektroniske ordbøker (f eks ifinger), forstørrelsesprogram (f eks zoomtekst) mv.

Se https://dysleksinorge.no/datahjelpemidler for detaljert beskrivelse av flere ulike hjelpemidler.