Visjon

"Netped har en visjon om at alle med lærevansker enkelt skal kunne få avklart sine vansker 

og uansett alder og bosted kunne få et tilbud om tilrettelagt opplæring".