For ASVL

NetPed tilbyr en interaktiv, nettbasert undervisningsløsning for basiskompetanseopplæring til ASVL-bedrifter. Tilbudet er skreddersydd målgruppen i AFT-tiltaket.

Kursplan
Kartleggingsskjema for digitale ferdigheter

NetPed tilbyr basiskompetansekartlegging og –undervisning gjennom en nettbasert løsning. Dette opplæringstilbudet dekker kravet til basiskompetanseopplæring i AFT-tiltaket, og medlemmer av ASVL får lavere priser enn andre tiltaksarrangører. I utgangspunktet forutsetter vi at kartlegging med Rådgiveren eller Veilederen Basis samt skjema for digitale ferdigheter, er gjennomført før påmelding, men ta kontakt hvis dere har spørsmål rundt dette. I korte trekk er opplegget bygd opp slik:

 • Fjernundervisning over nett og databasert opplæring
  • Oppstart gjennomføres alltid av NetPeds lese- og skrivepedagoger
  • Virksomheten kan velge selv i hvilken grad de ønsker ansvar for gjennomføring
 • Tilrettelegging og differensiering
  • NetPed er spesialister på tilrettelagt undervisning, og opplæringstilbudet tilpasses deltakerens forutsetninger og nivå
  • Kartlegging av deltaker gjøres i forkant av kursenes oppstart ved hjelp av NetPeds kartleggingsverktøy Rådgiveren eller Veilederen Basis
  • Ved behov kan NetPed foreta sakkyndig utredning av lese-/skrivevansker
 • Stor grad av egeninvolvering gir høy motivasjon – deltakeren kan selv velge tekster, eller lokal veileder velger tekster som er opplæringsrelevante (førerkort, fagbrev e.l.) eller innenfor interessefelt

Kursvarianter

Opplegget inneholder fire kurs. Hvert kurs går over 12 uker (bortsett fra digitale ferdigheter, som varer i 4 uker) – enten 3 timer 2 dager i uken, eller 2 timer 3 dager i uken:

Intensivt lese- og skrivekurs

Basert på ASVL, og Rune Kvarmes modell «Intensive lese- og skrivekurs». ASVLs Medlemmer får 20% lavere pris enn andre aktører. Kurset gjør deltakerene til bedre lesere og skrivere gjennom en systematisk, dekonstruerende tilnærming til tekst. Det aller meste foregår på data i nettleseren Chrome, ved hjelp av en kombinasjon av Google-verktøy (deriblant Google Disk som lagringsmedium og Gmail og Hangouts for kommunikasjon) og lese-/skrivestøtten IntoWords. Kurset har tre rullerende arbeidsprogram med læringsaktiviteter, hvor deltakerne skal jobbe systematisk med å dele opp ord i del-ord og stavelser og jobbe med de høyfrekvente stavelsene, i tillegg til aktiviteter som hentediktat, avskrift, parlesing og ord/stavelsespusling.

Intensivt matematikk- og tallbehandlingskurs

Basert på ASVL, og Rune Kvarmes modell «Grunnleggende tallforståelse». ASVLs medlemmer får 20% lavere pris enn andre aktører. Mer informasjon om dette kurset kommer snart.

Arbeidsnorsk for minoritetsspråklige

Basert på NetPeds og Rune Kvarmes modell. ASVLs medlemmer får 20% lavere pris enn andre aktører. Dette kurset bygger på samme metodikk som «Intensivt lese- og skrivekurs», men arbeidsprogrammene er tilpasset målgruppen. For eksempel blir det i større grad tatt i bruk avskrift for å trene skriveferdigheter, og NetPed har utarbeidet et eget hefte for grunnleggende grammatikk, som inngår i arbeidsprogrammene.

Grunnleggende digitale ferdigheter for jobb og skole

Basert på Kompetanse Norges og NetPed’s modell. ASVL’s medlemmer får 5% lavere pris enn andre aktører. Kurset i digitale ferdigheter gir deltakerne grunnleggende kompetanse i bruk av data og internett, og inkluderer blant annet bruk av offentlige digitale tjenester som NAV og Altinn, tekstbehandling og produktivitetsverktøy. Dette grunnleggende kurset over 4 uker gjennomføres i forkant av lese-/skrivekursene for alle som trenger det. Det er imidlertid muligheter for lengre og mer omfattende kurs i digitale ferdigheter ved behov.

 Oppstart - kursplan

Løpende inntak. Påmelding av deltakere kan gjøres fortløpende. Kursene starter så snart det er nok påmeldte, vanligvis minst 5. 

 Praktisk gjennomføring

NetPed har faglig ansvar og  ansvar for planlegging, tilrettelegging, fremdrift og gjennomføring. Lese- og skrivepedagog fra NetPed vil starte opp økten, følge med på deltakernes progresjon samt være tilgjengelig per telefon, mail og chat. Bedriftens stedlige veileder er tilstede under øktene og sørger for praktisk tilrettelegging og gjennomføring av undervisningsopplegget. 

 

For spørsmål om priser og annet, kontakt:

Rune Berrefjord, daglig leder og veileder

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

951 26 737

Fredrik Røren, nestleder og pedagog

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

940 10 213