Visjon

"Netped vil bidra til at alle personer med lærevansker enkelt skal kunne finne sitt potensiale og få tilbud om tilrettelagt opplæring, uansett alder og bosted".