For NAV-ansatte

NetPed er et spisskompetansesenter innen opplæring og testing av mennesker med lærevansker. Vi har i nærmere 15 år drevet fleksibel opplæring av unge og voksne med ulike utfordringer i forhold til lærevansker.

Vår største gruppe har vært personer med spesifikke vansker som av ulike grunner har fått problemer med å gjennomføre eller fullføre en utdanning. Vi kan vise til svært gode resultater i form av beståtte eksamener og fagprøver hos tidligere elever. Gjennomføring av avtalt tiltak, opplæring og bestått eksamen har alltid ligget høyt ca. 90%.

I dag består NetPed av 5 medarbeidere. I tillegg har vi tilknyttet oss dyktige pedagoger som tas inn på timebasis etter behov. Som kompetansebedrift har vi stor fokus på medarbeidere med faglig tyngde og evne til å finne praktiske løsninger på ulike utfordringer - både pedagogiske og andre. Vår kompetanse består derfor av både spesialpedagoger, mastergradspedagoger og fagpedagoger - alle med lang og relevant erfaring.

Opplæringsvirksomheten

NetPed har egen opplæringsenhet i Kristiansand, nærmere bestemt i Nye Teglverksvei 9 på Lund. Her har vi undervisningslokaler, kontorer, kantine/fellesrom m.m. Lokalene er lyse og trivelige og tilpasset syns- bevegelseshemmede. Plasseringen er sentrumsnær med gode bussforbindelser. I tillegg har vi 10-12 egne parkeringsplasser for de som kjører egen bil. Her tilbyr NetPed testing, avklaring og opplæring. Vi har fokus på kvalitet i undervisningen og jobber målrettet for den enkelte elev skal nå de avtalte resultater. Undervisningen er individuelt tilrettelagt for samtlige elever. 

Vi kan tilby følgende:

  • Fagtesting og kartlegging med påfølgende sakkyndig vurdering av evt. lærevansker
  • Grunnleggende lese- og skriveopplæring (basiskompetanse).
  • Tilrettelagt dataopplæring
  • Opplæring i bruk av hjelpemidler
  • Opplæring på videregående skolenivå
  • Teoridel til fagbrev
  • Allmennfag – studiekompetanse og yrkes
  • Oppfølging på høyskole/annet
  • Opplæring kan kombineres med arbeidspraksis 

AMO-Kurs:

NetPed har en rammeavtale med NAV Kristiansand om å gjennomføre AMO-kurset «Arbeidsnorsk med praksis - Grunnleggende ferdigheter». Kurset har en varighet på 18 uker og er en kombinasjon av teori i klasserom og praksis på arbeidssted med tett oppfølging og språkopplæring. Vi har et pågående kurs som er ferdig 22. februar 2019. Oppstart av neste kurs er 25. februar2019. Det er foreløpig planlagt et kurs etter sommeren. Oppstart 30. september 2019.