For NAV-ansatte

NetPed er et spisskompetansesenter innen opplæring og testing av mennesker med lærevansker. Vi har i nærmere 15 år drevet fleksibel opplæring av unge og voksne med ulike utfordringer i forhold til lærevansker.

Vår største gruppe har vært personer med spesifikke vansker som av ulike grunner har fått problemer med å gjennomføre eller fullføre en utdanning. Vi kan vise til svært gode resultater i form av beståtte eksamener og fagprøver hos tidligere elever. Gjennomføring av avtalt tiltak, opplæring og bestått eksamen har alltid ligget høyt ca. 90%.

I dag består NetPed av 5 medarbeidere. I tillegg har vi tilknyttet oss dyktige pedagoger som tas inn på timebasis etter behov. Som kompetansebedrift har vi stor fokus på medarbeidere med faglig tyngde og evne til å finne praktiske løsninger på ulike utfordringer - både pedagogiske og andre. Vår kompetanse består derfor av både spesialpedagoger, mastergradspedagoger og fagpedagoger - alle med lang og relevant erfaring.

Opplæringsvirksomheten

NetPed har egen opplæringsenhet i Kristiansand, nærmere bestemt i Nye Teglverksvei 9 på Lund. Her har vi undervisningslokaler, kontorer, kantine/fellesrom m.m. Lokalene er lyse og trivelige og tilpasset syns- bevegelseshemmede. Plasseringen er sentrumsnær med gode bussforbindelser. I tillegg har vi 10-12 egne parkeringsplasser for de som kjører egen bil. Her tilbyr NetPed testing, avklaring og opplæring. Vi har fokus på kvalitet i undervisningen og jobber målrettet for den enkelte elev skal nå de avtalte resultater. Undervisningen er individuelt tilrettelagt for samtlige elever. 

Vi kan tilby følgende:

  • Fagtesting og kartlegging med påfølgende sakkyndig vurdering av evt. lærevansker
  • Grunnleggende lese- og skriveopplæring (basiskompetanse).
  • Tilrettelagt dataopplæring
  • Datakortet
  • Opplæring i bruk av hjelpemidler
  • Opplæring på videregående skolenivå
  • Teoridel til fagbrev
  • Allmennfag – studiekompetanse og yrkes
  • Oppfølging på høyskole/annet
  • Opplæring kan kombineres med arbeidspraksis 

AMO-Kurs:

NetPed har en rammeavtale med NAV Kristiansand om å gjennomføre AMO-kurset «Arbeidsnorsk med praksis for innvandrere». Kurset har en varighet på 18 uker og er en kombinasjon av teori i klasserom og praksis på arbeidssted med tett oppfølging og språkopplæring. Vårens kurs er ferdig 29. juni. Oppstart av neste er satt til 20. august 2018.