Kursplan

Nå er vi klare med datoer for de første kursene i basiskompetanseopplæring.

Vi legger opp til å starte to kurs før jul: «Digitale ferdigheter for jobb og skole» og «Arbeidsnorsk for minoritetsspråklige». Dersom det er behov og nok påmeldte, kan vi også starte «Intensivt lese- og skrivekurs» før jul.

Grunnleggende digitale ferdigheter for jobb og skole (BKV-1701)
Oppstart: Uke 49 forutsatt nok påmeldte (minimum 5 deltakere)
Tidspunkt: Mandag og onsdag, kl 12.00 – 15.00 i totalt 4 uker.

Arbeidsnorsk for minoritetsspråklige (BKV-1702)
Oppstart: Uke 49 forutsatt nok påmeldte (minimum 5 deltakere)
Tidspunkt: Tirsdag og onsdag, kl. 12.00-15.00 i totalt 12 uker.

Intensivt lese- og skrivekurs (BKV-1703)
Oppstart: uke 2 (2018) forutsatt nok påmeldte
Tidspunkt kommer. Merk: avhengig av språkbakgrunn til de påmeldte deltakerne, vil vi vurdere å starte dette kurset i uke 48. 

Intensivt matematikk- og tallbehandlingskurs (BKV-1704)
Oppstart: uke 3 (2018) forutsatt nok påmeldte
Tidspunkt kommer.

Tirsdag 21.11, uken før oppstart, gjennomfører vi et dagskurs for de veilederne som skal være involvert i deres virksomhet. Her går vi gjennom tekniske forhold og forutsetninger, faglig innhold, struktur og timeplan samt metodikk ved behov. Innholdet i dette veilederkurset kan være forskjellig alt etter hvilke behov dere har. Ved behov setter vi også opp et veilederkurs torsdag 23.11.

Påmeldingsskjema finner du her.